Novinky v priemysle

Bezpečnostné opatrenia pri skladovaní silného magnetu

2018-05-11

1. Silné magnety by nemali byť umiestnené v blízkosti elektronických zariadení. Alebo to bude mať vplyv na elektronické zariadenia a riadiace slučky, ktoré ovplyvňujú účinok.

2. Silné magnety by nemali byť skladované vo vlhkom prostredí, alebo to budebyť oxiduje, čo vedie k zmenám výkonu, ako sú fyzické vlastnosti a magnetické vlastnosti.

3. osoby, ktoré sú citlivé na silný magnet, ako je hrubá, zakarvená pokožka priblížením sa k magnetu, by sa nemali dotýkať silného magnetu.

4. Strong magnets are not allowed to approach magnets of floppy disks, hard drives, badges, tapes, debit cards, television tubyťs, etc.

After all, Everyone realizes that strong magnets have strong magnetism, and they are particularly powerful if magnets is large in size. But the way of eliminating magnetism of a powerful magnet is very easy: The strong magnet has a temperature resistance byťlow 80 degrees. a powerful magnet on the fire for a few minutes will lose its powerful magnetism,  if you put it next to the iron block and will just find nothing happened, no longer sucks. The reason for magnetic byťcause of the regular arrangement of iron atoms in powerful magnets. So, byť cautious about storage.

predchádzajúca:

Okrúhly magnet

Ďalšie:

Kráľ magnetu