Novinky v priemysle

Bežné použitie magnetu

2018-05-10

Ak je zem, na ktorej žijeme, považovaná za magnet, geomagnetický severný pól je vodiacou tyčou a geomagnetický južný pól je severný pól. Pretože sa magnetické póly rovnakého názvu navzájom vylučujú a magnetické póly rôznych mien sa navzájom priťahujú, kompas bol vytvorený podľajav, Takže aké iné aplikácie majú magnety?

Reproduktory: Väčšina reproduktorov používa permanentné magnety a prúdové cievky na premenu elektrickej energie na mechanickú energiu. Cievka je navinutá na cievke pripojenej ku kužeľu reproduktora a nesie signál ako premenlivý prúd, ktorý interaguje s poľom permanentného magnetu. Cievková cievka sníma magnetickú silu a v odozve posunie kužeľ a natlakuje priľahlý vzduch a vytvára zvuk.

Elektrická gitara: používa magnetický snímač na premenu vibrácií struny na gitaru na prúd, ktorý sa potom zosilní

Generátor: Transformuje mechanickú energiu na elektrickú energiu presunutím vodiča cez magnetické pole.