Novinky v priemysle

Magnetový magnetický moment

2018-05-10

Magnetický moment magnetu (tiež nazývaný magnetický dipólový moment, zvyčajne označený ako μ) opisuje fyzikálnu veličinu prúdovej cievky alebo magnetické vlastnosti mikroskopických častíc. Magnetické momenty sú fyzikálnou vlastnosťou magnetov. Magnety vytvárajú vlastné magnetické polia a reagujú na ne. Magnetický moment môže byť reprezentovaný vektorom. Smer je od vodiacej tyče magnetu k severnému pólu. Veľkosť magnetického momentu závisí od magnetizmu a veľkosti magnetu.

Sila magnetického poľa je úmerná veľkosti jeho magnetického momentu v ktoromkoľvek danom bode. Navyše, keď je magnet umiestnený vo vonkajšom magnetickom poli generovanom iným zdrojom energie, krútiaci moment, ktorý prijíma, má tendenciu orientovať magnetický moment rovnobežný s magnetickým poľom [10]. Veľkosť tohto krútiaceho momentu je úmerná magnetickému momentu a vonkajšiemu magnetickému poľu.

Kruhový drôt so zónou A a prúdovým prúdom I je magnet s magnetickým momentom rovným IA, I znamená prúd a vektorový priestor vektora A

predchádzajúca:

vývoj magnetu