Naša dielňa


Výrobné vybavenie:Vákuový taviaci stroj, HDDR stroj, Jet Frézka; Lisovacie zariadenie; Vákuový spekací stroj; Stroj na krájanie; Stroj na rezanie drôtu;

Testovacie vybavenie:Meracie prístroje EV2515 Imaga; PCT-30 vysoko zrýchlený tester strún - HAST, X-STRATA 920 fluorescenčný rôntgenový povlak na meranie hrúbky, skúšobná komora s rozprašovačom soli, elektrická termostatická horkovzdušná rúra DHG-9023A, meranie magnetického toku HT-701, magnetické meranie AMT-4 Permanentné magnety